ביתגוֹפָן מֵמִיר

ניתן להמיר 645 תבניות גרפיקה וגופן.

Supported Formats

Format
Description
Conversions
מדדי גופן של Adobe
סוג PostScript 1 (MacBin)
CFF (חשוף)
Adobe CID גופנים
גופן OpenType (CFF)
סוג PostScript 1
סוג PostScript 1 (בינארי)
סוג PostScript 3
ספין גופן מסד נתונים
Type11 (CID 2)
גופן TrueType
אובייקט גופן מאוחד
אינטרנט תבנית גופן פתוח